Kortkostnader

 

Betalar du hela ditt utgående saldo varje månad debiteras ingen ränta eller administrationsavgift.

Kontantuttag i Sverige och utomlands kostar 2 procent av uttaget belopp, dock lägst 40 kronor per uttag. På köp/uttag utomlands ingår ett administrativt påslag motsvarande 1,55% av det svenska beloppet.

Årspris (för medlemmar)*

125 kr

Årspris (icke medlemmar)

150 kr

Årspris extrakort

95 kr

Ränta vid kreditutnyttjande

f.n.** 14,23%

Effektiv ränta - vid kontinuerligt utnyttjad kredit på 20 000 kr

f.n.** 17,22%

Administrationsavgift vid kreditutnyttjande

f.n.** 19 kr

* Gäller näringsidkande medlemmar i LRF, Lantmännen, Landshypotek och/eller Skogsägarföreningar ** 2016-03-22