Hur många tecken får lösenordet till Agrolkortet Online ha?

 

Svar Agrolkortet Kredit:

Lösenordet måste vara minst 8 tecken och ha minst 3 av följande 4 teckentyper:
1. versaler
2. gemener
3. siffror
4. symboler

Av säkerhetsskäl bör du välja ett lösenord som inte kan kopplas direkt till dig.