Hur hittar jag mina inbetalningsuppgifter?

 

Svar Agrolkortet Kredit: 

Dina inbetalningsuppgifter hittar du antingen på din månadsavi eller på Agrolkortet Online. Ditt OCR-nummer är detsamma varje månad. Betalningen kan göras till följande konton:

Plusgiro: 416 82 03 - 0

Bankgiro: 395-5630

Svar Agrolkortet Företag:

Dina inbetalningsuppgifter hittar du antingen på din faktura eller på Agrolkortet Online. Notera att ditt OCR-nummer och PG/BG står på fakturan.