Brytdatum för fakturering

Här hittar du uppgifter om när din faktura skickas till dig.

Period

Brytdatum

Månadsfaktura dig tillhanda

20-11

fredag 4 december

10-15/12

20-12

måndag 4 januari

11-15/1

21-01

torsdag 4 februari

10-12/2

21-02

torsdag 4 mars

10-12/3

21-03

tisdag 6 april

12-15/4

21-04

tisdag 4 maj

10-17/5

21-05

fredag 4 juni

10-15/6

21-06

måndag 5 juli

12-14/7

21-07

onsdag 4 augusti

10-13/8

21-08

måndag 6 september

10-15/9

21-09

måndag 4 oktober

11-14/10

21-10

torsdag 4 november

10-12/11

21-11

måndag 6 december

10-15/12