Vad har jag för rabatt på bränsle med mitt Agrolkort?

Agrolkortet Kredit

Logga in på Agrolkortet så ser du dina rabatter på bensin, diesel, HVO, E85 och fordonsgas.

Agrolkortet Företag (aktiebolag/handelsbolag)

Aktuella drivmedelsrabatter