Hur många tecken ska lösenordet till Agrolkortets inloggade sidor ha?

Lösenordet måste vara minst 8 tecken och ha minst 3 av följande 4 teckentyper:

  • versaler
  • gemener
  • siffror
  • symboler

Av säkerhetsskäl bör du välja ett lösenord som inte kan kopplas direkt till dig.