Kortkostnader för Agrolkortet

Agrolkortet Kredit (enskild firma)

Kontantuttag i Sverige och utomlands kostar 2 procent av uttaget belopp, dock lägst 40 kronor per uttag. På köp/uttag utomlands ingår ett administrativt påslag motsvarande 1,55 %* av det svenska beloppet.

Årspris 150 kronor
Årspris extrakort 95 kronor
Årsränta enligt grundvillkoren f.n. 14,73 % (2020-01-20)
Effektiv ränta enligt grundvillkoren vid kontinuerligt utnyttjad kredit på 20 000 kr f.n. 17,95 % (2020-01-20)
Administrationsavgift vid kreditutnyttjande f.n. 19 kronor (2020-01-20)
Pappersfakturaavgift (e-faktura/Kivra 0 kr) 29 kronor (2020-03-01)

* Köp och kontantuttag i annan valuta växlas till svenska kronor med Nordeas växelkurs. Den består av en referensväxelkurs från Mastercard och ett valutaväxlingspåslag, 1,55%.  För transaktioner utförda i EES-valutor inom EES skall vi enligt lag informera dig om vårt påslag som skillnaden i procent mellan Nordeas växelkurs och Europeiska Centralbankens referensväxelkurs. Kurserna varierar varje dag och för att du ska kunna se aktuellt påslag ber vi dig använda kalkylatorn.

Agrolkortet Företag (aktiebolag/handelsbolag)

Betalar du hela din faktura varje månad på förfallodatum debiteras ingen ränta eller administrationsavgift.

Kontantuttag i Sverige och utomlands kostar 2 % av uttaget belopp, dock lägst 40 kronor per uttag. På köp/uttag utomlands ingår ett administrativt påslag motsvarande 2% av det svenska beloppet.

Årspris 150 kronor
Påminnelseavgift 50 kronor
Dröjsmålsränta 2,5 %