Kortkostnader

Betalar du hela din faktura varje månad på förfallodatum debiteras ingen ränta eller administrationsavgift.

Kontantuttag i Sverige och utomlands kostar 2 % av uttaget belopp, dock lägst 40 kronor per uttag. På köp/uttag utomlands ingår ett administrativt påslag motsvarande 2% av det svenska beloppet.

Årsavgift 150 kronor
Påminnelseavgift 50 kronor
Dröjsmålsränta månadsränta 2,5%