Kortkostnader

 

Betalar du hela ditt utgående saldo varje månad debiteras ingen ränta eller administrationsavgift.

Kontantuttag i Sverige och utomlands kostar 2 procent av uttaget belopp, dock lägst 40 kronor per uttag. På köp/uttag utomlands ingår ett administrativt påslag motsvarande 1,55% av det svenska beloppet.

Årspris

150 kr

Årspris extrakort

95 kr

Årsränta enligt grundvillkoren 

f.n.*14,73%

Effektiv ränta enligt grundvillkoren vid kontinuerligt utnyttjad kredit på 20 000 kr

f.n.*17,95%

 

Administrationsavgift vid kreditutnyttjande

 

f.n.*19 kr

Pappersfakturaavgift**, (e-faktura/Kivra 0 kr)

29 kr

*  2020-01-20

** 2020-03-01