Kortkostnader

 

Betalar du hela ditt utgående saldo varje månad debiteras ingen ränta eller administrationsavgift.

Kontantuttag i Sverige och utomlands kostar 2 procent av uttaget belopp, dock lägst 40 kronor per uttag. På köp/uttag utomlands ingår ett administrativt påslag motsvarande 1,55% av det svenska beloppet.

Årspris medlem inom de gröna näringarna*

150 kr

Årspris övriga

150 kr

Årspris extrakort

95 kr

Årsränta enligt grundvillkoren 

f.n.**14,48%

 

Effektiv ränta enligt grundvillkoren vid kontinuerligt utnyttjad kredit på 20 000 kr

f.n.**17,66%

 

Administrationsavgift vid kreditutnyttjande

f.n.** 19 kr

 *Företag som har jord, skog, trädgård eller landsbygdens miljö som grundläggande resurser.

**   2018-01-22