Agrolkortet Företag

Rabatter för Agrolkortet Företag (Aktiebolag och Handelsbolag) verksamma inom de gröna näringarna. Samt de med kundnummer hos Swecon.

Station Diesel öre/liter Bensin öre/liter E85 öre/liter HVO öre/liter Fordonsgas öre/kg
Circle K 48 30 30 48 30
Circle K obemannad 40 20 20 40 20
Circle K/Truckdiesel* 40     40  
OKQ8 50 30 30 50  
OKQ8/Tanka obemannad 41 20 20 41  
Preem** 60 35 35    
Preem obemannad 60 35 35    
Såifa (Preem)*** 60        

 *Circle K Truckdiesel har drygt 270 stationer med höghastighetspumpar avsedda för tung trafik. I Circle K stationsnät ingår även Ingo.

**Preem ger dig även 10 procent rabatt på motorsmörjmedel, biltvätt och bilkem.

*** Gäller på ca 50 av Såifas stationer i dagsläget. Observera att extra försiktighet krävs vid tankning på SÅIFA-anläggningarna då de har höghastighetspumpar.