Agrolkortet Kredit

Medlemmar i Lantmännen, LRF, Landshypotek och skogsägarföreningar, med näringsverksamhet inom de gröna näringarna.

Rabatten utgår från pumppriset och redovisas på ditt kontoutdrag när du betalar med Agrolkortet. Rabatten gäller på svenska stationer.

Station Diesel öre/liter Bensin öre/liter E85 öre/liter HVO öre/liter Fordonsgas öre/kg
Circle K 48 30 30 48 30
Circle K obemannad 40 20 20 40 20
Circle K/Truckdiesel* 40     40  
OKQ8 50 30 30 50  
OKQ8/Tanka obemannad 41 20 20 41  
Preem** 60 35 35    
Preem obemannad 60 35 35    
Såifa (Preem)*** 60        

 *Circle K Truckdiesel har drygt 270 stationer med höghastighetspumpar avsedda för tung trafik. I Circle K stationsnät ingår även Ingo.

**Preem ger dig även 10 procent rabatt på motorsmörjmedel, biltvätt och bilkem.

*** Gäller på ca 50 av Såifas stationer i dagsläget. Observera att extra försiktighet krävs vid tankning på SÅIFA-anläggningarna då de har höghastighetspumpar.